Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

markovitsh
08:57

July 12 2019

markovitsh
21:50
7986 2bf6 500
Reposted frommangoe mangoe viaponurykosiarz ponurykosiarz
markovitsh
21:50
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
markovitsh
21:49
8259 c05d 500
Reposted fromj0e j0e viaponurykosiarz ponurykosiarz
markovitsh
21:47
8076 9609 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viarudelubie rudelubie
markovitsh
21:47
Reposted fromshakeme shakeme viarudelubie rudelubie
markovitsh
21:46
markovitsh
21:46
7481 9be3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaLuukka Luukka
markovitsh
21:46
Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne.
— Bohumil Hrabal
Reposted frompesy pesy viaLuukka Luukka
markovitsh
21:45
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLuukka Luukka
markovitsh
21:45
8056 024e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaLuukka Luukka
markovitsh
21:44
8618 02d4
Reposted fromniente niente viaLuukka Luukka
markovitsh
21:44
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viaLuukka Luukka
markovitsh
21:43
8388 e6e6 500
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
21:43
4777 9d3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaLuukka Luukka
markovitsh
21:42
Kto mógłby sądzić, że z powodu własnej inteligencji można cierpieć i być nieszczęśliwym? A jednak ludzie "myślący za dużo" właśnie na to się skarżą. Zresztą nie uważają się za inteligentnych. Poza tym mówią, że umysł nie daje im chwili wytchnienia, nawet w nocy. Mają po dziurki w nosie tych wątpliwości, pytań, wyostrzonej świadomości, nadmiernie rozwiniętych zmysłów, którym nie umknie najmniejsza błahostka. Chcieliby wyłączyć swój umysł, ale szczególnie cierpią, ponieważ czują się inni, a dzisiejszy świat nie rozumie ich i rani. Dlatego często twierdzą: "Jestem nie z tej planety!". Nurtujące ich myśli wywołują nieskończone ciągi skojarzeń, a z każdej nowej wytryskują następne. Ich umysły pracują na zbyt wysokich obrotach. Chcąc nadążyć za strumieniem własnej świadomości, jąkają się lub milkną, zniechęceni nadmiarem informacji. Słowa siłą rzeczy redukują pojęcia i nie mogą odtworzyć subtelnej złożoności myśli tych ludzi. Im zaś najdotkliwiej brak pewników, w których mogliby znaleźć oparcie. Nieustannie wszystko kwestionują, toteż ich system przekonań jest równie niestały i niepokojący jak ruchome piaski. A najbardziej krytyczni są wobec samych siebie: " Dlaczego inni nie dostrzegają tego, co mnie się rzuca w oczy? A może to ja rozumiem wszystko opacznie? Może to ja nigdy nie mam racji?"
— Christel Petitcollin
Reposted fromagatiszka agatiszka viaLuukka Luukka
markovitsh
21:34
5511 5709
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
markovitsh
21:34
7022 9e51
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
markovitsh
21:34
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaLuukka Luukka
markovitsh
21:33
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl