Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2018

markovitsh
11:52
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
markovitsh
02:41
3413 5735
Reposted frompaki paki viaLuukka Luukka
markovitsh
02:40
markovitsh
01:02
5237 452c
markovitsh
01:02
2895 d1ee
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
00:59
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:57
6199 83ab 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:50
9390 9f55
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaLuukka Luukka
markovitsh
00:49
7712 54e2 500
FIRST RULE ABOUT SOUP. NEVER TALK ABOUT SOUP.
Reposted fromfadenb fadenb viafreska freska
markovitsh
00:48
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viafreska freska
markovitsh
00:48
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
markovitsh
00:47
5255 8886
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
00:44
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:44
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:40
0071 d193
Reposted frompsychedelix psychedelix viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:40
8219 5333
markovitsh
00:37
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros viashitsuri shitsuri
markovitsh
00:34
W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz.
— Miuosh - Miasto Szczęścia
markovitsh
00:34
3043 2f7b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
00:31
4342 4aae
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl