Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2018

markovitsh
19:41

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:41
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:41
4036 22f7 500
Reposted fromjaphy japhy viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:40
markovitsh
19:40
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:40
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
markovitsh
19:39
8929 6d3b
three gates
Reposted fromstonerr stonerr viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:38
3440 050e
Reposted frombiru biru viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:35
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:33
6284 fd48
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:31
5811 4156
Nomnomnom 
Reposted fromAlekwas Alekwas viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:30
7151 574f 500
Reposted frompotatos potatos viashitsuri shitsuri
markovitsh
19:28
Reposted fromgruetze gruetze viaLuukka Luukka
markovitsh
19:07
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viapurplecarbonate purplecarbonate
markovitsh
19:06
2510 5250 500
markovitsh
19:06
4876 b4a8
markovitsh
19:05
0739 9ca2 500
markovitsh
18:58
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viapraesens praesens
markovitsh
18:09
5921 09ee 500
Reposted fromtfu tfu viashitsuri shitsuri
markovitsh
18:08
7072 71d0 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl